Akbük Bölgesi Tanıtımı

Akbük, Aydın iline bağlı Didim ilçesinin bir beldesidir. Etrafı zeytin ve çam ağaçları ile kaplı olan dağlarla çevrilidir. Kuzeyinde Karadiken ve kuzey/doğusunda Ilbıra Dağları; doğusunda Kazıklı Köyü, güney/doğusunda Bozbük Köyü, güneyinde Ege Denizi ve batısında Didim bulunmaktadır. Etrafında ise, Tilki Tepesi, Kartal Tepesi, Gök Tepe ve Çam Tepe isimli tepe ve mevkiler bulunmaktadır. Akbük’ün deniz kıyısı uzunluğu 15 kilometredir. Yüzölçümü 25 kilometrekare olan Akbük, Çukur, Yavan ve Yarık isimli birbirinden bağımsız üç koya sahiptir. Akbük’ün sahil şeridi Saplıada’dan başlayarak Bozbük’e kadar devam eder.

AKBÜK İSMİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Bük” sözcüğü şöyle tanımlanıyor: 1.- Ovada veya dere kıyısında çalı topluluğu. 2.- Böğürtlen 3- Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar. 4- Dönemeç. Akbük; ismindeki “bük” ekini; vaktiyle çalılarla kaplı bir yöre olmasından, böğürtlenin bol olmasından veya coğrafi açıdan itibariyle dönemeç konumunda olmasından almış olabilir… İsmin başında yer alan “Ak” sözcüğünün ise, körfezdeki deniz suyunun temizliği ve berraklığını ifade etmesi bakımından uygun görüldüğü bilinmektedir.

COĞRAFİ KONUMU

Akbük, Aydın iline bağlı Didim ilçesinin bir beldesidir. Etrafı zeytin ve çam ağaçları ile kaplı olan dağlarla çevrilidir. Kuzeyinde Karadiken ve kuzey/doğusunda Ilbıra Dağları; doğusunda Kazıklı Köyü, güney/doğusunda Bozbük Köyü, güneyinde Ege Denizi ve batısında Didim bulunmaktadır. Etrafında ise, Tilki Tepesi, Kartal Tepesi, Gök Tepe ve Çam Tepe isimli tepe ve mevkiler bulunmaktadır. Akbük’ün deniz kıyısı uzunluğu 15 kilometredir. Yüzölçümü 25 kilometrekare olan Akbük, Çukur, Yavan ve Yarık isimli birbirinden bağımsız üç koya sahiptir. Akbük’ün sahil şeridi Saplıada’dan başlayarak Bozbük’e kadar devam eder. c Akbük, Aydın iline bağlı Didim ilçesinin bir beldesidir. Etrafı zeytin ve çam ağaçları ile kaplı olan dağlarla çevrilidir. Kuzeyinde Karadiken ve kuzey/doğusunda Ilbıra Dağları; doğusunda Kazıklı Köyü, güney/doğusunda Bozbük Köyü, güneyinde Ege Denizi ve batısında Didim bulunmaktadır. Etrafında ise, Tilki Tepesi, Kartal Tepesi, Gök Tepe ve Çam Tepe isimli tepe ve mevkiler bulunmaktadır. Akbük’ün deniz kıyısı uzunluğu 15 kilometredir. Yüzölçümü 25 kilometrekare olan Akbük, Çukur, Yavan ve Yarık isimli birbirinden bağımsız üç koya sahiptir. Akbük’ün sahil şeridi Saplıada’dan başlayarak Bozbük’e kadar devam eder.

AKBÜK’ÜN HAVASI

Akbük’ün en önemli özelliklerinden birisi de, havasının bol oksijenli, temiz ve insan sağlığı için en verimli nem oranına sahip olmasıdır. Dolayısıyla, özellikle astım hastalarına olmak üzere, solunum yolu rahatsızlığı olanlara çok iyi gelmektedir. Geceleri özellikle dağlardan süzülerek Akbük’ü yalayan rahatlık verici bir rüzgâr esmektedir. Akbük’ün yerlileri bu rüzgâra, dağ yeli ismini vermişlerdir. Sözünü ettiğimiz hava akımı denize kadar ulaşır. Bu yel esmeye başladığında, önce bir müddet sıcak hava gelir. Sonra arkasından dağın serin havası esmeye başlar. İşte bu, insanı rahatlatan enfes ve nitelikli olan havadır. Dere boyunca süzülerek gelen bu havanın içinde dağdaki her bitki türünün kokusunun karışımı vardır. Sanki bir esans bileşimidir… Bu hava başka hiçbir yerde yoktur. Çünkü bu oluşum, yörenin topografik yapısı ile kendine özgü bir zenginliği içeren bitki örtüsünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, aynı anda denizden esinti varsa, sözünü ettiğimiz dağ esintisi onu bastırır. Bu iki esintinin karışımı; Akbük’ün oksijen miktarını çoğaltır ve havayı solunumu çok daha rahat ve şifalı bir hale dönüştürür. Akbük vadisinin havası süzme bir nitelik taşır… Akbük gündüz denizden esinti alır, gecede Llbıra dağından İşte Akbük, bki hava akımının sürekli karıştığı bir ortamda kurulmuş ve bol oksijenli havasına bu iki nedenin birlikte var olması ile sahip olmuştur.


Copyright © Sunkey  2015 – All rights reserved.